Sok évnyi tapasztalat birtokában a nyelviskola igazgatói tanácsa az alábbi kedvezményrendszert dolgozta ki, mellyel igyekszik elősegíteni a hatékony nyelvtanulást. Egyfelől megjutalmazza azokat, akik a nyelviskolában kapott információk, illetve a nyelvórákon szerzett tapasztalatok alapján gyorsan, de mindenképpen jó előre eldöntik, hogy elkezdik, illetve folytatják tanulmányaikat. Másfelől arra ösztönzi a tanulókat, hogy intenzíven, kihagyások nélkül, az esetleges hiányzásokat mindig bepótolva haladjanak céljuk felé. Így az erős elhatározással rendelkező, ugyanakkor fegyelmezett és szorgalmas tanulók kapják a legnagyobb kedvezményeket.
A nyelviskolában a következő kedvezmények adhatók, illetve kaphatók:


A nyelviskola egyetlen óradíjat vesz alapul a tanfolyamok díjának kiszámolásánál, amit a továbbiakban „alapóradíj” néven használunk. Ezt az igazgatói tanács határozza meg az éves inflációt és más tényezőket is figyelembe véve. Minden tanfolyamdíj ebből az alapóradíjból van kiszámolva.

A progresszív szó azt jelenti, hogy fokozatosan növekvő.
folyamatosan növekvő kedvezmények rendszere, amit minden tanuló igénybe vehet. Lényege az, hogy a tanulók első tanfolyami szintjükre az alapóradíjból kiszámolt összegért iratkoznak be, majd a következő tanfolyami szinteket egyre csökkenő összegekért vehetik igénybe, ha az alábbi szabályokat betartják.
I. Folyamatosan továbbiratkoznak, tanfolyami szint kihagyása nélkül.
II. Nincs bepótolatlan tanórájuk.
III. A 7. tanítási napig befizetik a következő tanfolyami szint vagy szolgáltatás teljes összegét.
IV. Ha valaki mégis kénytelen halasztani egy vagy maximum két szintet, nem veszíti el az addig elért kedvezményeit, ha a II. és III. pont betartása mellett befizeti a következő szint teljes árát. Két szint kihagyása esetén a következő két szint teljes árát.
V. Ha ezek után sem veszi igénybe a szolgáltatást, vagy további halasztást kér, úgy elveszíti a progresszív kedvezményét. Ebben az esetben vagy visszafizetjük a pénzét, vagy teljes áron veheti igénybe a soron következő szolgáltatást.
Érdekeltté tenni a tanulókat abban, hogy a folyamatos, egyhuzamban történő haladás, továbbá a teljes tananyag megtanulása, s a tanórán vagy egyénileg, tanárral történő alapos begyakorlása révén eljussanak a középfokú angol nyelvtudás szintjéig számukra egyre javuló fizetési feltételek mellett.
A progresszív kedvezmények mértékéről az igazgatói tanács egy táblázatot ad ki (A progresszív kedvezmények táblázatamegtekinthető a nyelviskolában személyes interjú során), amely ennek a szabályzatnak elválaszthatatlan részét képezi.

A grafika azt mutatja, hogyan alakulnak a tanfolyami szintek díjai, amennyiben egy tanuló az összes szintet végigjárja és él a progresszív kedvezménnyel. A megtakarítás közel 100 ezer Ft.


 

Ha egy tanuló kihagy egy szintet, elveszti a kedvezményt, és újra gyűjtögetheti a kedvezményeket elölről, hacsak nem tesz eleget a IV. pontban leírt feltételeknek.
Ha a tanuló az általa éppen látogatott tanfolyami szint 7. tanítási napja után fizeti be a következő 60 órás tanfolyam árát, akkor az alapóradíjból kiszámolt teljes árat kell kifizetnie. Az előleg nem számít teljes befizetésnek.
Ha a szabályzat valamelyik pontját nem teljesítette a tanuló, akkor nem jár a kedvezmény a következő szintre.
Azok a tanulók is elölről kezdik a kedvezmények gyűjtögetését, akik kihagynak úgy, hogy nem fizettek be IV. szabályzati pontnak megfelelően.

olyan kedvezmény, amit azok a tanulók vehetnek igénybe, akik már elvégeztek egy vagy több tanfolyami szintet, és azt vagy azokat meg akarják ismételni, illetve a vizsgaeredményeik miatt meg kell azt ismételniük ahhoz, hogy sikeresen folytatni tudják a tanulást.
A szintismétlési kedvezmény mértéke 50 százalék.
Kétfajta kiszámolási módot kell alkalmazni az 50 százalékos kedvezmény megadásánál aszerint, hogy az adott tanuló beletartozik-e a progresszív kedvezmények rendszerébe, vagy elvesztette kedvezményeit, esetleg soha nem is tartozott bele.
a) Egy jelenleg a nyelviskolába járó és a progresszív kedvezményt igénybe vevő tanulónál az 50 százalékot mindig az általa éppen igénybe vett kedvezményes tanfolyami szint összegéből kell kiszámolni.
b) Egy korábbi tanulónál, aki elveszítette kedvezményeit, vagy sohasem tartozott bele a progresszív kedvezmények rendszerébe, az alapóradíjból kiszámolt teljes tanfolyami díj összegéből kell megállapítani az 50 százalékot.

olyan kedvezmény, amelyet javaslat alapján az igazgatói tanács hagy jóvá, és csak egy tanfolyami szintre érvényes, esetleg csak egy tanulóra.
Ez mindig a nyelviskola üzletpolitikájával és stratégiájával áll összhangban, és mindig csak egyszeri. Sohasem az éppen a nyelviskolában tanuló emberekre vonatkozik, hanem csak és kizárólag a korábbi tanulókra és a korábbi érdeklődőkre, akiket a 6. alosztály és a 17. alosztály hív be telefonon vagy levélben, hogy folytassák, illetve kezdjék el a nyelvtanulást.
Feltölteni kis létszámú osztályokat, továbbá teljesen új osztályokat létrehozni a „semmiből”, hogy minél több optimális létszámú osztály legyen.

olyan kedvezmény, amit azok a tanulók kapnak, akik ismerőseiket, barátaikat behozzák a nyelviskolába (OK nagykövetek). Akkor adható, ha a behozott személy befizette a tanfolyama teljes összegét, s el is kezdte a tanfolyamát.
A kedvezmény mértéke a beiratkozott ismerős vagy barát befizetésének 10 százaléka, amelyet beszámítunk az OK nagykövet által igénybe venni kívánt következő szint árába.

olyan kedvezmény, amit minden tanfolyamindulás előtt a 10. napig lehet igénybe venni. Azok a tanulók élhetnek vele, akik a legelső tanfolyamukra iratkoznak be, és az első érdeklődésüket követő legkésőbb 3. munkanapon befizetik valamelyik tanfolyami szint teljes összegét.
Az alapóradíjból kiszámolt tanfolyami díjból 15 százalék.
Ez a kedvezmény nem jár automatikusan az utolsó héten jelentkezőknek, hiszen semmit sem tettek, amivel kiérdemelték volna. Nem jár továbbá azoknak, akik csupán előleget fizetnek be.

olyan kedvezmény, amely a tanfolyamindulást megelőző hét előtti péntekig él. Azok a tanulók vehetik igénybe, akik a legelső tanfolyamukra iratkoznak be, és a teljes összeget befizetik, ugyanakkor nem vették igénybe a gyors beiratkozási kedvezményt.
: Az alapóradíjból kiszámolt tanfolyami díjból 10 százalék.

Egyszeri kedvezményeknél nem érvényesíthető sem a gyors beiratkozási kedvezmény, sem pedig a kedvezményes beiratkozási határidő betartása miatti kedvezmény.
A szintismétlési kedvezményt kapott tanulóknál semmilyen egyéb kedvezmény nem érvényesíthető. Ugyanakkor egy szintismétlő nem veszíti el a progresszív kedvezményeit, ha a progresszív kedvezményeknél megfogalmazott szabályokat betartja. Úgy vesszük, mintha ismétlés nélkül folytatta volna, ezért a progresszív kedvezmények rendszerén belül igénybe vett utolsó százalékot közvetlenül követő százalék lesz esetében a kedvezmény.


 kezdőlap | tanfolyam indulási időpontok | ingyenes szintfelmérő | csevegj online | kedvezmények
on-line tájékoztató
| karaoke | térkép | állás | sajtó

© 2001. Lighthouse Nyelviskola Kft. Minden jog fenntartva.
A LightHouse szó és a világítótorony logó bejegyzett védjegy, az OK Nyelviskola bejegyzés alatt álló védjegy.
Címünk: 1067 Bp. Teréz krt. 13.
Telefon: 342-4516 Fax: 352-1621 Zöldszám: 06-80-20-30-40
Az oldalakat készítette: Toranaga Bt.